Apie

Viešoji įstaiga Mindify yra ne pelno siekianti organizacija. Pagrindinė veikla nukreipta į vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo organizavimą bei įvairių socialinių iniciatyvų įgyvendinimą. Organizacija vykdo visuomeninę, kultūrinę ir švietėjišką veiklą, kurios spektras susideda iš interaktyvių edukacinių užsiėmimų vaikams, paaugliams ir jaunimui, meninių programų įgyvendinimo, bei sveikos gyvensenos diegimo.

Šiandien vis dažniau kalbame apie sveikatą, jos stiprinimą, sveikatos problemas bei sveiko gyvenimo būdo nuostatų formavimo(si) svarbą vaikystėje, paauglystėje ir jaunystėje. Naujausių tyrimų duomenimis, kasmet blogėja Lietuvos vaikų sveikata, mūsų šalies vaikai jaučiasi gerokai nelaimingesni negu kitų Europos šalių vaikai, blogiau vertina savo sveikatą. Kodėl taip yra? Galima teigti, kad viena svarbiausių priežasčių yra ta, kad ilgą laiką mūsų šalyje sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymui nebuvo skiriamas pakankamas dėmesys. Medikai, mokytojai ir tėvai ilgą laiką didžiausią dėmesį skyrė fizinei sveikatai. Palikdami nuošaly dvasinę sveikatos sritį, nekreipdami dėmesio į vaiko emocinę būseną, nors ji yra neatsiejama sveikatos dalis. Tą patvirtina nūdienos tyrimų duomenys: Lietuva pirmauja pagal savižudybių skaičių.

Gana plačiai paplitę ir psichosomatinės sveikatos negalavimų požymiai: vienišumas, depresiškumas, stresas. Didelis procentas mūsų šalies vaikų dažnai vartoja vaistus. Tai rodo, kad valstybė ir visuomenė turi daugiau skirti dėmesio vaikų emocinei sveikatai stiprinti.

Suprantant vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo reikšmę, Mindify savo veiklomis suteikia ugdytiniams žinias apie sveiką gyvenimo būdą, padeda suprasti sveiko gyvenimo būdo privalumus, kūrybiniais sprendimais ugdo sveikos gyvensenos įgūdžius ir įpročius, bei diegia sveikatinimo profilaktiką, kaip vieną svarbiausių vertybių žmogaus gyvenime. To siekia bendradarbiaujant su tėvais ar įtėviais, mokytojais ir globėjais.

Mindify misija yra profesionalių visuomenininkų, kultūrininkų, kineziterapeutų, psichologų, dietistų komandos pagalba formuoti sveika gyvensena paremtą holistinę asmens gerovės “grandinę”: sveikas paauglys – laiminga šeima – tvari visuomenė. Suburta profesionali komanda dirba tiek su vaikų ir paauglių grupėmis, individualiai, tiek veda įvairius mokymus priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo mokytojams.

Inovatyvus švietimas vaikams ir jaunimui

Projekto vadovė - Laura Preikšaitienė, ne pelno siekiančios įmonės Mindify įkūrėja, lektorė. Ekspertė yra aktyvi įvairių ne pelno siekiančių iniciatyvų autorė ir įgyvendintoja. Aktyvaus gyvenimo vedima siekia nuolat tobulėti, stažuojasi įvairiose šalyse (Ispanijoje, Kroatijoje, Slovėnijoje, Indijoje, Indonezijoje), dalyvauja ir semiasi žinių tarptautiniuose forumuose yra įvairių asociacijų narė. Projekto vadovė įgyvendino daugiau kaip 60 projektų, kurių metu edukuoja jaunus žmones ir vaikus, senjorus, aukštųjų mokyklų atstovus, privačių įmonių darbuotojus įvairiomis su sveikata ir jos profilaktika susijusiomis temomis, siekia perteikti holistinio gyvenimo būdo propagavimo metodus ir daugialypę to naudą. Matydama savo edukacinės veiklos naudą ir kuriamą vertę ilgalaike perspektyva - į savo edukacijas dažnai įtraukia ir negalią turinčius asmenis bei pažeidžiamų socialinių grupių vaikus.